Lisa Jo Lupo

Lisa Jo Lupo har skrivit många funktioner, samskriven och redigerad böcker och utvecklat träningsprogram i skadedjursbekämpning.

Erfarenhet

Lisa Jo Lupo har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta och skriva för skadedjursbekämpningsindustrin. Först som kommunikationschef för Ecolab Pest Elimination, ansvarig för alla tekniska och anställda publikationer, inklusive utveckling av företagets första Service Manual, produktion av tekniska nyhetsbrev för servicetekniker och livsmedelsindustrin samt skapande av kundutbildning. Som en oberoende författare och ägare till LJ Writing and Consulting har Lisa skrivit utbildningsskyddsskript för Copesan University och kundkommunikation för olika skadegörare.

Hon är en bidragande författare för PCT-tidningen; Redaktör för QA-tidningen, inriktad på livsmedelssäkerhet, inklusive skadedjursbekämpning; Redaktör för serviceteknikerens fälthandbok och studiehandledning, serviceteknikerens inspektions- och identifieringshandbok och studiehandledning samt PCT-guide till kommersiell skadegörare. och medredaktör för 4: e upplagan av PCT-teknikerens handbok.

Utbildning

Lisa tog examen med hedersbevis från Ohio State University med en kandidatexamen i journalistik. Hon har i sina år inom skadedjursindustrin deltagit i olika träningssessioner och kurser.

Lisa Jo Lupo

‚Äč

Video Instruktioner: Liza Tania - Amak Oi Amak [Official Music Video].

Lämna En Kommentar