Avlägsnande av sopor

 • Hur man tar bort avfallshantering

  Byt skräpavfall med korgfiltret

  Ibland tycker kunder att jag ska ta bort och göra bort med sina gamla sopor.

  Det finns olika anledningar att permanent bortskaffa skräpavfall från din diskbänk. Problem med gamla avloppsledningar är kanske den vanligaste orsaken att ta bort sopor och använda en korgfiltrare istället.

  Med gamla avloppsledningar kan även små bitar mat byggas upp i rören och orsaka köksstopp. Om du är bra på att komma ihåg att kasta ut köksskrot och du är trött på vanliga köksbeslag, kan du välja att ta bort skräpavfall.

  Verktyg och material du behöver

  • Tång av kanaltyp
  • Planskruvmejsel
  • Rörmokare satsen
  • Korg sil

 • Koppla bort avfallshanteringen

  Koppla bort rör för avfallshantering

  För att avlägsna avfallshantering börja med att koppla bort och koppla bort bortskaffningen. Koppla loss sladden från väggen först.

  Därefter måste du avlägsna avloppsfallen som förbinder skräpavfallet till avloppsröret. Placera en behållare under fällan så att du kan fånga vatten som dränerar från rören.

  Med hjälp av tång tar du bort de två fällmuttrarna och drar fäströret rakt ner. Ta bort det kontinuerliga avfallet genom att ta bort muttrarna med tång och dra ut röret.

 • Koppla ur diskmaskinen

  Kopplar ur diskmaskinens avloppsledning

  Om du har en diskmaskin är det sannolikt kopplat till skräpavfallet. Innan du tar bort skräpavfall måste du koppla ur diskmaskinens avloppsledning.

  Använda tång för att ta bort diskmaskinröret från sopor.

 • Ta bort avfallshanteringen

  Använda en skruvmejsel för att avmontera sopor

  Sätt in en platt skruvmejsel i den nedre monteringsringen och vrid den 1/4 vrid moturs för att låsa upp den. Avyttringen kommer rakt ner så var redo att fånga den.

  Det som finns kvar är monteringsenheten. För att ta bort den lossar du de tre skruvarna först och använd en planskruvmejsel för att snäppa snäppringen ur positionen. Resten av monteringsaggregatet kommer lätt av och du kan dra ut toppstycket ut från sinkens övre sida.

  Se hur man installerar skräpavfall eller fortsätt att installera en korgfilm.

 • Installera korgröret

  Installera korgfiltret

  Det finns många typer av korgspännare att välja mellan. Varje korgsilter kommer att ha installationsanvisningar, så följ anvisningarna på dina avlastare.

  Se till att du sätter en ring av kitt runt diskbänken innan du sätter den i diskbänken. Sätt gummivasken först då den nedre monteringsbägaren före monteringsmuttern. Dra åt monteringsmuttern tills den är fast. Ta bort överskottet av kitt från toppen av diskbänken.

 • Fäst avloppsröret och diskmaskinen

  Flänsad grenhuvudrör

  Korgfiltret är anslutet till avloppet med ett flänsat bakstycke. Om du har en diskmaskin måste du använda en flänsad gränsyta som har ett extra inlopp för diskmaskinens avloppsledning.

  Det flänsade bakstycket skruvas direkt på korgfiltret. Var noga med att använda stekbrickan som borde ha kommit med korgfärgaren. Också, jag rekommenderar att du sätter en klyvspackel på muttern mellan bakstycket och korgfiltret.

  Sätt tillbaka diskmaskinröret på grenstycket med hjälp av tänger.

 • Installera den kontinuerliga avfallet

  Kök kontinuerligt avfall rör

  Montera det kontinuerliga avloppsröret. Röret kommer sannolikt att skäras i storlek. För att få mätningen sätter du ena änden av röret på plats och gör ett märke där skäret måste göras.

  Det kontinuerliga avloppsröret ska ha en mitt nedåtgående sluttning från fällan till avloppet. Tänk på det när du mäter och skär röret.

  När ditt kontinuerliga avfall passar rätt dra åt båda muttrarna så att glidskruvarna är på mot höger riktning. Skivorna ska vara avsmalnande mot trådarna.

 • Installera fällan

  Köksavloppsfälla

  Slutligen installera fällan och fällan. Du kan behöva förlänga röret med ett förlängningsstick för att få det att ställa upp rätt.

  Klipp ditt rör för att passa och dra åt alla muttrar och se till att glidskruvarna är på riktning mot rätt håll. Den enda delen som du inte behöver en glidskruv är där fällan och fällan kommer samman.

  Dra åt alla muttrar för hand och kontrollera båda sidorna av diskbänken för läckage genom att fylla upp diskarna och tömma dem. Om en mutter läcker stramar det bara lite extra med tång.

Video Instruktioner: Så minskar du ditt avfall.

Lämna En Kommentar