Kvinna med rapport i kontoret, närbild

Har din hyresvärd, fastighetschef, mäklare eller annan bostad som är professionell engagerad i diskriminerande beteende? Om så är fallet kan du eventuellt följa ett krav enligt Fair Housing Act (FHA), en federal lag som skyddar hyresgäster mot bostadsdiskriminering.

Lagen låter dig göra anspråk genom att lämna in ett klagomål hos U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), en rutt som sparar tid och pengar samt behovet av att anställa en advokat.

Om du bestämmer dig för att fortsätta med att skicka ett klagomål till HUD, här är stegen du behöver ta:

Svårighet: N / A

Tid som krävs: 1-3 år eller längre

Här är hur:

 1. Lämna in ett klagomål. Du kan lämna ett rättvist bostadsklagom genom att fylla i HUDs onlineformulär ("HUD Form 903 Online Complaint") eller använda smartphone-appen. Om du föredrar kan du skriva ut formuläret för att slutföra för hand och sedan skicka det till HUD på följande adress:

  Byrån för rättvist boende och lika möjligheter
  U.S. Department of Housing och Urban Development
  Rum 5204
  451 sjunde St. SW
  Washington, D.C. 20410-2000

  Om du föredrar att lämna ett klagomål via telefon kan du ringa HUDs "Fair Housing Hotline" på 1-800-669-9777.

  Alternativt kan du skicka ett brev till ditt regionala mässan med information om ditt klagomål.

 2. Prata med en intagsspecialist. Du borde förvänta dig att höra inom kort från en HUD-intagsspecialist, som kommer att be dig att fördjupa dig på den diskriminering du påstod i ditt klagomål. HUD kommer att använda denna information för att avgöra om det kan följa ditt ärende. (Till exempel, om du klagar på att din hyresvärd ignorerar sin skyldighet att göra reparationer, är det inte ett rättvist bostadsanspråk (även om det kan vara ett hyresavtal). Men om du tror att din hyresvärd ignorerade din begäran om reparationer på grund av din ras, religion eller annan skyddad egenskap, då skulle HUD ha befogenhet att fullfölja ditt klagomål.)

 1. Skriv ett formellt klagomål. Förhoppningsvis kommer HUD att ta på sig ditt fall. Om det gör kommer du att få ett formellt klagomål i posten med anvisningar. Läs det noggrant och, om det är korrekt, signera det och returnera det till HUD på den angivna adressen.

  Inom 10 dagar efter att du har fått ditt tecknade klagomål kommer HUD att få bollen att rulla genom att skicka hyresvärdmeddelandet tillsammans med en kopia av klagomålet. Du får också en kopia tillsammans med ett bekräftelsebrev. Din hyresvärd har då 10 dagar att skicka ett "svar" till HUD, vilket förmodligen kommer att vara att neka ansvar för den bostadsdiskriminering du påstod i klagomålet.

 1. Samarbeta med HUDs undersökning. Förvänta HUD att driva sin undersökning. Det kan innebära att du intervjuar din hyresvärd och andra, till exempel en granne som hävdar att han har bevittnat den påstådda diskrimineringen. HUD kommer att fråga din hyresvärd för relevanta dokument, såsom en beläggningspolicy eller interna noteringar. Du behöver bara vara tillgänglig för att bli intervjuad och att ge något samarbete som HUD kan behöva med sin undersökning.

 2. Försök att arbeta ut saker. HUD är nu skyldig att få dig och din hyresvärd att försöka nå en "förlikning" eller lösning. Om du kan bosätta sig, kommer HUD att förbereda ett förlikningsavtal för dig och din hyresvärd att underteckna. Se till att du läser den noggrant och att den speglar vad du hade kommit överens om. Om du har några frågor, fråga HUD.

 3. Väntar på HUDs beslutsamhet. Förhoppningsvis kommer HUD att utfärda en "bestämning av rimlig orsak". Detta innebär att HUD formellt laddar din hyresvärd med brott mot Fair Housing Act. Men om HUD finner att det inte finns någon rimlig anledning att tro att din hyresvärd har brutit mot lagen, kommer HUD att bestämma "ingen rimlig orsak" och avsluta ärendet. Om du inte håller med beslutet, fråga HUD om att överklaga.

 4. Förbered dig för hörsel. Efter en bestämd skälig anledning kommer HUD att skicka dig en kopia av dess "laddning". En förvaltningsdomare (ALJ) kommer sedan att höra ditt ärende, där du kommer att vara representerad av en HUD-advokat. Domaren kan bevilja ett civilrättsligt straff på upp till 16 000 dollar per överträdelse för de första brottslingarna, plus faktiska skadestånd, advokatarvoden och annan lättnad.

  Du kan istället välja, inom 20 dagar från mottagandet av avgiften, att få justitieministeriet (DOJ) att väcka talan på din räkning i federal domstol, där du kan bli tilldelad faktiska och straffavgifter samt advokatavgifter.

tips:
 1. Underteckna inte det formella klagomålet och ställ sedan frågor om det senare. Om du tror att delar av det är felaktiga eller du har några frågor, kontakta HUD för förtydligande.
 2. Om du och din hyresvärd skriver ett förlikningsavtal men på vägen lever din hyresvärd inte till sitt slut, bör du låta din kontakt på HUD veta omedelbart. HUD kan eventuellt vidta vissa åtgärder mot hyresvärden för din räkning för att upprätthålla avtalet.
 3. Om ditt fall gör det till sista steget och du inte håller med resultatet, fråga HUD (eller DOJ, om tillämpligt) om att ansöka om överklagande.

Video Instruktioner: .

Lämna En Kommentar