Tjej med nallebjörn

Varje förälder drömmer om att skapa en säker och vacker miljö för sin lilla, men när det gäller att höja friska, glada barn, ibland vet bara mamma bäst - Mother Nature som är. Som alla goda mödrar har god gammal Mama Nature ett sätt att veta vad som är bra för oss - och farliga kemikalier, till exempel formaldehyd, gör det inte bara.

Roligt nog är experterna överens.

Ett växande antal forskare och medicinska experter hävdar att kemikalier som lämnas från tillverkningen av många vanliga hushållsartiklar kan förvärra befintliga medicinska tillstånd och till och med orsaka nya och potentiellt farliga hälsoproblem, särskilt hos små barn.

Med andra ord: Dagliga saker som finns i ditt barns rum kan göra dem sjuka.

Dolda faror

Miljöskyddsmyndigheten varnar för att färg, nya möbler, matta, madrasser, fönsterförband och jämna leksaker kan innehålla otäcka toxiner som kallas flyktiga organiska föreningar eller VOC. Många av dessa kemikalier avdunstar över tid men i processen skapar ånga som kan äventyra ditt barns hälsa.

Enligt EPA kan ångor som härrör från VOC irritera ögonen, näsan och halsen. utlösar huvudvärk, yrsel och illamående och kan även skada levern, njure och centrala nervsystemet. Läskiga saker! (Andra studier har även kopplat kemisk avgasning till SIDS, även om anslutningen inte har bevisats.)

VOC kan vara särskilt farliga för barn som lider av allergier och astma. Enligt amerikanska College of Allergy, Astma och Immunology kan exponering för VOC orsaka allvarliga allergiska reaktioner hos barn och vuxna med allergier, allt från hudirritation till andningsbesvär.

De som lider av astma är särskilt utsatta. ACAAI identifierar VOC som en signifikant riskfaktor för tillståndet och förklarar att exponeringen försvagar andningsorganen och kan till och med utlösa livshotande astmaattacker.

Som om de potentiella effekterna av VOC-exponering inte var skrämmande nog, har Centers for Disease Control and Prevention bestämt att barnen kan vara ännu mer mottagliga för miljöfaror än vuxna. Enligt CDC utgör VOC och andra inomhusluftföroreningar ett större hot mot spädbarn och småbarn som andas in och absorberar fler kemikalier i proportion till deras lilla kroppsstorlek än vuxna. Dessutom, eftersom barn upplever sin miljö annorlunda än vuxna, utforskar saker med munnen och spenderar mycket av sin tid på golvet, är de mer benägna att komma i direkt kontakt med potentiella faror och utsätta dem för högre koncentrationer av kemiska föroreningar än vuxna.

Ekologiska fördelar

Även om det kan vara omöjligt att helt eliminera VOC och andra faror från ditt barns miljö kan du begränsa exponeringen för dem.

Ekologiska, miljövänliga produkter är allmänt tillgängliga och snyggare och prisvärda än någonsin tidigare.

Producerad utan hjälp av kemikalier, organiska produkter har ingen kemisk rest och producerar inte farliga rök. Genom att välja organiska material för din barnkammare eller barnrum och ditt hem kan du minska kemiska föroreningar, förbättra kvaliteten på luften din familj andas - ett hälsosamt val för både dina barn och miljön.

Det betyder förstås inte att du måste skrapa allt i ditt lilla rum och börja från början. Om du börjar ett nytt projekt, som barnets första plantskola, försök att köpa så många organiska föremål som möjligt. Om inte, överväga att byta ut några saker, såsom mattor av mattor eller fiberboard, och ersätta resten efter behov. Om ditt barn lider av allergi eller astma, välj naturligt hypoallergena, organiska sängkläder och en ekologisk madrass.

Kom ihåg att varje förändring som gjorts är en förändring till det bättre.

Video Instruktioner: 10 överraskande hälsofördelar med grönt te.

Lämna En Kommentar